12 bulan taun Iban (12 months of Iban Calender)

Kitai Iban bisi ngembuan tesa bulan genap setaun kitai empu.

Tu mih jalai kitai Iban kelia ngelai ka maya ti patut alai ngepunka pengawa bumai baka nebas, maya nunu, maya ngetau enggau pengawa umai ti bukai.

Bulan kitai Iban dudi sebulan ari tesa bulan Perintah, Bulan 1 kitai Iban, bulan 12 bulan perintah.

Ba baruh tu dirintaika aku ripih tesa sereta nama siti-siti bulan Iban ari bulan 1 ngagai bulan 12, disempulangka mega enggau pengawa asal kitai Iban kelia ti bepanduka iya.

(Aku bepun ari bulan 5 bulan Iban, tauka bulan April bulan perintah laban bulan tu mih maya kitai Iban kelia ngepun ka pengawa bumai taun).

5) Bulan Turun Panggul (Bulan Lima Bulan Iban)

Bulan April Bulan Perintah
Bulan maya Iban manggulka umai

6) Bulan Sandih Tundan (Bulan Nam Bulan Iban)

Bulan May Bulan Perintah
Bulan maya Iban nebang kayu rimba, kayu besai, kayu kampung

7) Bulan Tujuh (Bulan Tujuh Bulan Iban)

Bulan June Bulan Perintah

8) Bulan Belanggang Reban (Bulan Lapan Bulan Iban)

Bulan July Bulan Perintah
Bulan maya Iban ngerangkaika reban umai bukit

9) Bulan Kelebun (Bulan Sembilan Bulan Iban)

Bulan August Bulan Perintah
Bulan maya Iban nunu enggau berengkah nugal umai bukit

10) Bulan Labuh Benih (BulanSepuluh Bulan Iban)

Bulan Deptember Bulan Perintah
Bulan maya Iban nugal pagi bukit

11) Bulan Gantung Senduk (Bulan Sebelas Bulan Iban)

Bulan October Bulan Perintah
Bulan maya Iban bagas abis padi/beras

12) Bulan Chechanguk (Bulan Dua Belas Bulan Iban)

Bulan November Bulan Perintah
Bulan maya Iban badu mantun umai bukit

1) Bulan Pangka Di Labu (Bulan Satu Bulan Iban)

Bulan December Bulan Perintah
Bulan maya padi bukit baru tuai buah

2) Bulan Empalai Rubai (Bulan Dua Bulan Iban)

Bulan January Bulan Perintah

3) Bulan Emperaga / Bulan Empikap (Bulan Tiga Bulan Iban)

Bulan February Bulan Perintah
Maya Iban ngetau padi bukit

4) Bulan Lelang (Bulan Empat Bulan Iban)

Bulan March Bulan Perintah
Bulan maya Iban lepa ari pengawa bumai, nya alai kitai Iban kelia nguna awak tu alai begiga, pegi tauka ngayau.

Reference
http://ibanpedia.wordpress.com/2012/06/11/12-bulan-taun-iban/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s