Leka Sampi Manang

Sampi Manang
Originally Written by A. Robert Ayum Mujap

Nya alai terai-terai kangau kumbai
Enggi aki kitai Manang Matai,
Enggau selanjau ijau manok tawai,
Dibai aki kitai ari Antu Buau Besai,
Nya orang mangkang tasik besai luar lelinang.

Nya ke dikena aku nyampi
Ka melanyi bujang besai,
Ke tabin birin pansa utai,
Sakit lengit enda pengerai.
lya ke gali di lenti pakan bidai,
Dibap indai iya enggau pua bali belulai,
Enggi anak ambu karong anak andai
Di kesayau ka tangkai mengandai
Enggi bujang besai ngensarai ke bungai
Sabang empang.

Nyadi diatu dibiau aku enggau selanjau
Manok tuntong engkerawai.
Nya alai penyakit enggi bujang mit laya tekesai,
Kena kebu ka bulu manok sidu tuntong belawai,
Abis tekesai lanjur nadai,
Pulai ka penyangkai pantai awai
Leletan puang.

Dini deh kami Manang Menani
Enda sidi di jari tunjok pemegai,
Ilok di tunjok kandang kerigai,
Lasit ari sumpit laja kirai.
Semengat aku tangkap iring bejalai,
Genggam enggau jari kanan bai aku pulai
Ka rumah panjai merundai.
Dia iya aku tabak ka di chiak pun gundai.
Nya alai gerai meh bujang besai
Baka telesai ujan ninggang.
Enti malam nuan tindok
Di retok papan lekai,
Dia nuan bisi mimpi mandi di ai panchor sungai,
Chelap di pusat tampong kerigai.
Dia nuan mimpi dibai orang nubai sungai,
Ngulih ka semah ikan jelawai,
Pagi sesingai manggum urai
Mau satekang.
Siang hari nuan tindok bemimpi
Gali di lenti bemban tuai.
Mimpi dibai orang ngembuah rian
Di emperan benong tembawai.
Dia nuan betiki ka buah meranti
Begulai enggau buah rembai
Mata tangkai iya lebat bekerundai
Murai bungai engkala balang.

Udah nya dibai nuan pulai
Ka penyurai rumah panjai,
Lalu disimpan indai nuan
Di salabuan tawak bebendai,
Menoh ka mandoh tajau rawai
Ke berintai tujoh terentang.
Nya alai nyangka nuan bisi mimpi jai
Begulai enggau mimpi bukai,
Nuan bebiau enggau tajau benda rawai,
Begembar enggau entukar ijau
Tuntong engkerawai.

Nya ngendas mimpi ringat
Muai utai deka datai,
Awak ka nuan pulai gerai nyamai,
Pulai ka bidai besai pakan melintang.
Gayu ko Biku, gerai ko Sempandai.
Nadai apa ko Petara,
Sama gerai, sama nyamai,
Sama gayu-guru lantang senang.

http://gnmawar.wordpress.com/leka-main-iban/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s