BETI “BRAUH NGUMBANG’

 

on July 18, 2009 at 9:22 pm | Reply Bujang Krian

 

BETI “BRAUH NGUMBANG’ (ukai Beti laki Duri turun ke-17 ari Sengalang Burung)

 

1. Geraman X Tebari = Beragai
2. Beragai X Chundau = Beti
3. Beti ‘Brauh Ngumbang’ X Duri = Talak
4. Talak X Pandak = Badas

 

Dulu kelia, di Batang Merakai, Kalimantan, beserebak enggau pemindah bansa Iban melunggang ari Batang Kapuas di Kalimantan ke Batang Ai dalam menua Sarawak dia bisi lelaki siku benama Engga. Engga bebinika indu benama Chala. Nyau betaun seduai udah begulai melaki bini, dia Chala pan nyau betubuh bisi. Nyau datai ba maya bini iya ka deka beranak dia Engga lalu nurun nyumpit ke kampung. Udah semalam dua di kampung, burung pan udah mega bulih, Engga pan mulaika diri. Di rantau jalai dia Engga betemu enggau dua iku indu ka sama bajik amat gamal. Seduai iya madahka diri baru pulai nekan bini Engga beranak. Seduai iya madah anak Engga lelaki ka manah amat gamal. “Tang jemah ila iya ka mati laban baya” pia ko seduai iya. “Aku tu Kumang lalu tu Lulong, datai ari panggau Libau”. Pia ka Kumang, seduai iya pan lalu lesap.

 

Ninga nya Engga tusah ati, iya lalu beguai-guai mulaika diri ke rumah. Datai di rumah, Engga lalu tama ke bilik, dia iya meda bini iya amat udah beranakka anak lelaki ti sigat amat gamal. Engga lalu nanya bini iya, sapa nulung iya ngadaka anak nya. Challa madah nadai orang bukai datai kelimpah ari bala indu sida iya serumah.

 

Engga asaika enda arapka bini iya, laban iya empu udah betemu enggau Kumang seduai Lulong ka madahka diri pulai mantu bini iya beranak. Enggau ati ti berat Engga madahka bini iya bisi betemu engau Kumang seduai Lulong. “Seduai iya madahka aku, anak tua tu jemah ila mesti mati dibunuh baya”. pia ko Engga ”

 

Ninga munyi nya dia Challa lalu irau amat ati. Iya lalu ngasuh ngasuh laki iya berunding pindah ngagai endur ka enda ulih digagai baya. Udah Challa nyau regas agi dia Engga lalu ngemai bini iya pindah ka tuchung Bukit Rabong, dia Engga bekira deka ngaga rumah ka tegap alai sida iya menyanak diau. Setaun nampun di bukit, sebulan nandan di langit sida iya menyanak udah diau ba tuchong Bukit Rabong, anak seduai iya pan nyau besai-sebesai, nyau datai ba maya anak iya deka ngangkatka diri bujang dia Engga lalu nirika panggau gantung ka tegap alai anak iya tinduk, ngambika enda ulih diserang baya.

 

Bisi sekali, orang rumah panjai ka semak genturung pendiau sida Engga baum deka nubai nanga Sungai Merakai. Engga enggau orang nubai. Lebuh ka nubai dia Engga lalu bulih siku anak baya, kulit anak baya nya dititi iya lalu dibai pulai ke rumah kena ngaga ketebong anak iya. Endang sigi baka, rambau maya naya kelia, bala anak Iban ka beumur antara sepuluh ngagai lima belas taun belajar nebah ketebong. Anak Engga mega belajar nebah ketebong, iyanya gendang pampat.

 

Bisi sekali udah ka lelak belajar nebah ketebong dia anak Engga lalu manggaika ketebong iya ba atas pemanggai betul-betul senentang enggau pala iya ka gali. Udah nya iya pan lalu tinduk jenak amat. Enda mukai-mukai benung iya jenak tinduk dia siku manuk sabung terebai ke atas pemanggai lalu inggap ba atas ketebong nya tadi, nama deh, labuh meh ketebong nya lalu ninggang batang idung anak Engga, iya lalu mati tekala nya.

 

Lama amat Engga seduai Challa lalu ngulitka anak seduai nyau bebulan-bulan, laban ka tusah ati, semina siku nya aja anak seduai iya. Seduai iya nemu nadai siku mensia olih nyeliahka sumpah antu, Engga ngingatka sumpah Kumang seduai Lulong anak seduai iya mesti mati ketegal baya. Lebuh seduai iya agi ngulitka pemati anak seduai, sida iya semenua nya dia begempuru deka nubai Wong Lubok Lesong ba Ulu Sungai Merakai. Seraya ka kena merindang ati diri, dia Engga seduai Challa sama enggau orang nubai.

 

Udah tembu malu tubai, bala sida Engga lalu duduk nebing sungai nganti ikan ka pansut laban mabuk tubai. Enda lama udah nya sida iya pan lalu begumpulka ikan ka usah lemi mabuk tubai, Engga seduai Challa sama bela berumba-rumba bekaukka ikan enggau orang bukai. Tang seduai iya tak enda tulihka siku pan ikan. Kasih meda seduai iya nadai bulih ikan orang bukai lalu deka meri seduai, tang seduai enggai.

 

Nyau kepuas ka berumba deka nangkap ikan dia seduai iya melaki bini lalu datai ba Wong Lubok Lesong ba Ulu Sungai Merakai, datai dia seduai lalu nunga munyi sabak anak mit enda jauh ari endur seduai iya. Seduai iya lalu ngiga ngagai munyi sabak anak mit nya, datai dia seduai iya lalu tepedaka siku anak mit nyabak ngerayap ba pasir. Seduai iya ngangauka apai indai anak mit nya tang nadai orang nayut seduai iya.

 

Meda orang nadai datai ngambi anak mit nya, seduai iya lalu ngemai anak mit nya pulai ke rumah lalu diambi nyadika anak seduai. Datai di rumah seduai iya lalu berundingka nama ka deka diberi ngagai anak seduai nya. Tinduk malamnya, dia Engga lalu bemimpi diasuh Kumang seduai Lulong meri nama anak seduai nya Brauh Ngumbang. Brauh Ngumbang pan nyau besai-sebesai, iya kering amat sereta chukup sigat, sereta mega berani. Lebuh agi diau di Merakai iya bebini lima kali, tang lima kali ga iya balu, bini iya mati dulu ari iya magang. Udah nya iya lalu jadi enggau indu ari Lemanak ka benama Beredai, seduai iya Beredai beranak dua iku, tang mega mati. Sekali agi Brauh Ngumbang balu.

 

Sekumbang ka balu ditinggalka Beredai Brauh Ngumbang suah bemimpi diasuh antu bebinika indu benama Riti, tang maya nya nadai indu benama Riti ka ditemu iya di sekayu Batang Ai enggau menua ka semak endur nya. Udah nya Brauh Ngumbang pan lalu bejalai ngelingi endur nya tang nadai tetemuka siku indu benama Riti. Nyau kepuaska belelang ngiga indu benama Riti, dia Brauh Ngumbang lalu rembus ba Nanga Enteban di Batang Skrang. Lebuh iya bediri ba seberai pendai rumah panjai orang dia Brauh Ngumbang lalu tepeda ka siku indu ka bajik amai benung nyaukka labu ai iya.
Brauh Ngumbang lalu ngangauka indu nya, minta ambi iya ngena perau ke seberai, tang indu nya enda nyaut iya, iya ngeringa nyaukka labu iya. Meda indu nya enda nyaut dia Brauh Ngumbang lalu engkechit merejok ke seberai, iya lalu terengkah semak indu ka nyauk nya tadi. Indu nya tekenyit amat, enda nyangka Brauh Ngumbang ulih merejok ngenyauh nya. Iya madah ka diri deka ngambi Brauh Ngumbang ngena perau enti sema iya udah tembu nyaukka labu iya. Tang iya ka bendar iya deka rari. Indu nya taku amat meda ulu duku ilang Brauh Ngumbang nyau ayong bejabongka buok munsuh.

 

Udah nya iya pan lalu ngemai Brauh Ngumbang niki ke rumah. “Dia bilik alai aku tama, ba ruai nya meh nuan duduk” pia ko indu nya madahka Brauh Ngumbang. Brauh Ngumbang pan lalu nitihka indu nya niki ke rumah. Lebuh seduai ka bejalai betunda-udi niti tempuan dia orang ba tiap buah ruai ka dipansa ngelaluka anak temuai duduk, tang Brauh Ngumbang ngingatka ajar indu nya, enda duduk sengapa nama enda ba ruai indu nya empu.

 

Datai ba ruai sida indu nya pan lalu tama ka bilik, Brauh Ngumbang mega nudukka diri ba ruai indu nya, betunga lalu berandau enggau apai indu nya ka duduk di ruai. Nyau datai ba maya makai, indu nya lalu ngangau, “Apai makai, bai makai temuai kitai”. Udah badu makai dia deh apai indu nya ka benama Gallau tauka ensumbar iya “Buau Nyada” lalu ngangauka anak iya. “Oh Riti, anjung kitu ka baku” pia ko iya. Ninga nama nya dia Brauh Ngumbang lalu tekenyit lalu berunding dalam ati iya din teingatka nya meh nama indu ka diasuh antu jadi enggau iya dalam mimpi iya ngelama tu.

 

Belabuh ari malamnya Gallau enggau bala sida iya serumah lalu ngulu Brauh Ngumbang, sida iya berandau ka mayuh leman pekara pengidup bumai betaun, adat beburung, nygayau, ngasu beburu enggau berikan. Sida Gallau serumah nyau telengga-lengga ninga cherita, pemanah penemu sereta pengelandik Brauh Ngumbang bejuraika penemu dikena ngidupka diri.
Nyau lama malam sida iya serumah ka bukai pan mulaika diri ke bilik diri empu, tinggal Gallau seduai Brauh Ngumbang agi berandau nyentukka pagi. Ari malam keterubah ngagai malam ketujuh Gallau “Buau Nyada” enda berani nanyaka nama anak temuai iya. Iya takut meda duku ilang Brauh Ngumbang dikaitka semak endur iya ka duduk nyau lebat bejabongka buok munsuh, iya mega nangi meda pemanah langkar enggau pengering Brauh Ngumbang.

 

Nyau datai ba malam ke lapan, dia Gallau madahka diri nyau buntau amai, iya berasai ngantuk enda ulih berandau enggau Brauh Ngumbang agi. Tambah mega randau enggau macham kenang seduai iya pasal adat beburung kena ngayau tauka bumai nyau udah abis, nadai alai nyelepak agi. Ari nya iya nemu Brauh Ngumbang tu ukai orang sengapa, sereta nemu agi agi iya pasal pengawa beburung.

 

Malam nya mega Brauh Ngumbang lalu ngayap Riti. Datai iya ba peninduk indu dara, dia Brauh Ngumbang lalu ngerak Riti. Riti pan lalu tedani, “Sapa kita ka ngerak aku tu” pia ko Riti. “Eh aku tu Brauh Ngumbang” pia ka Brauh Ngumbang madahka nama diri. “Kati nya amat nama nuan” pia ko tanya Riti ” Amat nya meh nama aku sulu”, sapa nama nuan deh, pia ka tanya Brauh Ngumbang, “Nama aku Riti”. “Sulu, ambai ati aku, enti enda ketegal mimpi diasuh antu jadi enggau indu benama Riti, enda aku berani negu betis nuan ka lis manah amai” pia ka jaku Brauh Ngumbang.

 

Udah nya Riti lalu madahka Brauh Ngumbang ” Mayuh orang bujang ka bisi ngembuan pemanah udah kala ngayap sereta nanya aku ka bini, tang aku nadai ati ka sida iya, laban aku mega dipadahka antu dalam mimpi mesti jadi enggau lelaki munyi nama enggi nuan nya”

 

Udah malam nya Brauh Ngumbang seduai Riti lalu dipejadi melaki bini, apai Riti mega setuju. Sida iya serumah lalu berami melah pinang seduai. Nyadi bisi malam siti Brauh Ngumbang bemimpi meda raban pipit banda terebai beraban-raban ngulu ka Batang Skrang.

 

Pagi nya dulu iya becherita nggai Riti pasal mimpi iya nya. “Enti ba menua kami di Batang Ai din suba, enti aku bemimpi baka nya, bisi munsuh datai deka nyerang kitai” Pia ko Brauh Ngumbang. Udah makai pagi nya, Brauh
Ngumbang lalu nyeritaka mimpi iya nya ngagai mentua iya Gallau. Ninga mimpi tusi Brauh Ngumbang entua iya lalu nyindir;

 

Orang Batang Ai endang berai
Orang Layar endang bangar
Orang Sumpa endang sigi bula
Orang Mepi endang bula mati

 

Laban ka udah malu ninga jaku entua iya dia Brauh Ngumbang lalu ngemai Riti bemalam di langkau umai, kena ngerarika diri ari munsuh, laban iya sigi beamatka mimpi iya nya, munsuh mesti datai nyerang rumah sida.

 

Nyau datai ba ari ketiga Brauh Ngumbang udah diau ba langkau umai dia seduai iya Riti lalu tedinggaka munyi ketawak enda badu-badu, ninga nya dia Riti lalu madaka Brauh Ngumbang tentunya munyi ketawak sida apai iya serumah madahkan diri diserang munsuh, minta orang nguang mantu sida.Ninga nya dia Brauh Ngumbang lalu bejaku ” Dini nya bisi munsuh, kala nuan ninga munsuh tau nurun ari langit” Pia ko Brauh Ngumbang.

 

“Nemu nuan……
Orang Batang Ai endag berai
Orang Layar endang bangar
Orang Sumpa endang sigi bula
Orang Mepi endang bula mati

 

Pia ko timbal Brauh Ngumbang nganu ini iya Riti. “Anang munyi nya meh” pia ka Riti “Tentu rumah kitai udah diserang munsuh”. Riti ngasuh Brauh Ngumbang mantu sida iya serumah, tang iya enggai, sereta bekali-kali ngulang jaku sindir entua iya, apai Riti. Nyau kelama dia baru Brauh Ngumbang ngansah nyabur iya. Sekumbang iya ka ngansah munyi palu ketawak endang seruran duot-duot, nya munyi bubut datai ari rumah sida iya. Udah tembu ngena ngepan pengayau iya pan lalu mupuk ngesah sida entua iya ka diserang munsuh. Di rantau jalai lebuh datai ba titi ka dikena meraka sungai, dia iya nangkal semua titi nya ari baruh, dibaruh din lalu ditanka iya jerungkang.

 

Nyau semak deka datai ba rumah panjai sida dia Brauh Ngumbang lalu nyabut kelindang sekayu. Lebuh tepedaka munsuh dia iya lalu nyeradakka panjung sambil ngedarka pugu kelindang nya. Lebuh tepedaka Brauh Ngumbang lalu ninga panjung iya inggar amat bala munsuh lalu berumban rari, enda bapai enda beindai. Sida iya ngumbai pugu kelindang ka dikedarka Brauh Ngumbang nya pala bala raban sida udah ulih Brauh Ngumbang. Lebuh bala munsuh ngerarika diri nengah titi, dia titi lalu patah nabanka munsuh. Mayuh munsuh mati, enggau bakal ditebak jerungkang ka ditan iya di baruh titi.

 

Brauh Ngumbang lalu ngagai bala munsuk ka rari. Pala munsuh ka mati dipumpung lalu ditatuk iya ba kening ngambika tanda munsuh nya dengah iya. Enda lama udah nya bala sida iya serumah pan datai nengah jalai ka sama enggau Brauh Ngumbang. Sida iya ngambi lalu ngemai pala munsuh pulai ke rumah. Nyau datai ba maya ka ngumpul dengah, dia Brauh Ngumbang lalu nanya berapa dengah ulih siku-siku. Sida iya pan lalu madahka penyampau dengah diri empu.

 

Brauh Ngumbang lalu bejaku madahka enti pala munsuh bisi tanda bakal ba kening nya endang dengah iya. Nyau udah nya baru sida serumah nemu, sebagi ari munsuh nya endang dengah Brauh Ngumbang. Aru nya tadi sampal amat sida iya serumah, nadai bedebgah tang ngambu dengah Brauh Ngumbang. Mayuh amat pala munsuh diulih sida iya, enggi Brauh Ngumbang siku aja lebih tiga puluh igi. Semua pala munsuh nya tadi lalu ditumbakka ba endur ka dikumbai orang diatu Lanting Brauh Ngumbang ba menua Skrang. Sida Brauh Ngumbang serumah mega mayuh mati dibunuh munsuh. Anak dara Maling “Pating Bunga Menyala” ka benama Satu parai dibunuh munsuh, tangui seraung iya terebai ke langit lalu terengkah di menua Paku di Saribas.

 

Enda lama udah nya, rita pemerani Brauh Ngumbang lalu didinga Merom Brunei. Merom lalu ngemai bala iya deka nangkap Brauh Ngumbang. Datai ba rumah Brauh Ngumbang sida iya lalu niki. Bala Merom lalu meri pelaga ngagai bala orang serumah nya, dikena ngumpan sida ngambika begelumu kia. Tang Brauh Ngumbang nemu nama tuju bala Merom datai kia, iya belalai dalam bilik, enda enggau orang begau. Meda Brauh Ngumbang enda pansut dia bala Merom lalu ngasuh bini iya Riti enggau entua iya mujuk Brauh Ngumbang, tang Brauh Ngumbang tetap enggai pansut.

 

Nyau dua tiga ari udah nya, dia Brauh Ngumbang lalu nganjung diri ngagai perau bala Merom ba pendai sida. Dia terus naik ke perahu lalu hendak terus duduk, tang bala Merom enda ngasuh iya duduk sengapa. Sida iya gaga amat meda Berauh Ngumbang datai ngajung diri ngagai sida iya. Sida iya ngasuh Brauh Ngumbang masuk ke dalam ke agi. Lebuh ka bejalai atas perau dia Brauh Ngumbang lalu tepuruk labuh ke dalam lubang lalu tama dalam sangkar besi ba baruh perau din.

 

Lebuh ninga rita laki iya udah ditangkap bala Laut (Melayu) Brunei dia Riti lalu ngearika diri enggaika, iya mega ditangkap bala Merom Brunei. Riti tu bajik amat, maya nya kelia, bala orang Melayu ka merintah suah nabanka indu Iban diambi sida iya ka bini. Ninga berita Riti udah ngerarika diri bala Merom enda nyadi pulai. Sida iya ngasuh bala Iban ngiga Riti.

 

Lebuh penusah tu nyadi di Skrang dia Meradana anak dulu Brauh Ngumbang enggau bini iya Bredai di Lemanak lalu bemimpi. Iya bemimpi betemu enggau Kumang seduai Lulong ka madahka apai iya udah ditangkap bala Laut. Kumang seduai Lulong ngasuh Meradana ngesah penusah apai iya lalu ngemai ilum pinang ka diberi seduai iya.”Datai nuan din,” ka Kumang seduai Lulong . “Tampalka nuan ilum pinang ba timbau perau.”. Kumang seduai Lulong mega ngasuh Meradana ngemai adi iya sama ngesah penusah apai seduai.

 

“Baka ni kami duai ulih datai din enggau jampat? Menua nya jauh amat. Tentu bala Laut nya udah mupuk” pia ka Meradana. “Kapa apai enda mati.” Kumang lalu nyurungka Meradana gulung buok iya, “Nya meh pengaruh pemandak jalai” Pia ko Kumang. Dani pagi siti Meradana lalu ngasuh bini iya nungkus bekal chukup sekali makan ka ia enggau adi iya di rantau jalai ke Skrang. Nyau enda berasai bejalai alai seduai iya datai di Enteban, Skrang. Datai di pengkalan seduai iya lalu niki ke perau bala Laut lalu ngasuh sida iya ngelepaska apai seduai Brauh Ngumbang. “Enti kita enda ngelepaska ka iya, kami duai deka munuh semua kita ditu” Pia ka Meradana.
Seduai iya menyadi merak bala Laut dia enggau nyawa ka inggar amat. Meradana lalu nampalka ilum pinang ngagai timbau perau munyi ka diasuh Kumang dalam mimpi iya. Perau nya pan lalu singit, lalu ka karam. Meda utai baka nya dia bala Laut lalu takut. Sida iya lalu beguai-guai ngelepaska Brauh Ngumbang. Udah nya bala Laut lalu mulaika diri enggau ati ka asa laban enda tetangkapka Brauh Ngumbang

 

Jaku Kenang:
Enti nitihka tusut ari Sengalang Burung Beti Brauh Ngumbang anak Beragai seduai Chundau, peturun ke semilan ari Sengalang Burung, tang dalam ensera iya anak ditemu Engga seduai Challa. Kenu ka jerita Beti bebini tujuh kali tang semina lima aja bini iya ka dikingat, sida nya Duri, Bredai, Remampak, Remias enggau Riti bini dudi Bujang Berauh Ngumbang. Nyadi munsuh ka nyerang rumah Gallau di Enteban tu datai ari Sebuyau, kenu jerita rumah Tindin enda kena serang munsuh laban udah di plepa Bungai Nuing. Enti nitih ka jerita tu Tindin serambau enggau Brauh Ngumbang. Tindin

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s