Biau pengabang

bebiau__ Miau ka manuk lalu besampi , baka ba pengawa belaki bebini tauka miau pengabang

 

Biau Pengabang Tuai Rumah Onggie (Rumah Gudang, Marudi, Baram.)
Sa, dua, tiga, empat, lima, enam, tu….joh!
Laban pechah periuk tanah,
Ganti periuk tani,
Parai orang ke tuai,
Ganti tubuh kami.
Jai labung batik,
Ganti labung Pelangi,
Nya alai aku diatu bebiau, betesau!
Oh ha! Oh ha! Oh ha!
Enda busung jerana bela tubuh jimat,
Kaki bekenji berindik di bela batu betap,
Lengan kanan ngelanggar di dan tapang lebat,
Belakang ngalih ngilang,
Tap kelambi baju kebat.
Ngeli nanyi ngetup puting beliung umat,
Lengan kanan tangga bentuk kelingkang kawat,
Lengan kiba ngayun ka selanjau ijau manuk belalat,
Baru nyawa tau nyapa, ngangau amat,
Ngangau ka orang di seregu rau beranyat,
Baka atap langkau kajang.
Dilanggar urat kedandi laki.
Enda busung jerana bela tubuh besai,
Kaki bekenji berindik di semilu batu chanai,
Lengan kanan ngelanggar di dan tapang bekumbai,
Belakang ngalih ngilang,
Tap kelambi baju engkerebai.
Pala luga-luga tata lala minyak bungai,
Ngeli nanyi ngetup puting beliung makai,
Lengan kiba tanggam bentuk kelingkang kawai,
Baru nyawa tau nyapa ngangau amai,
Di seregu rau rangkai,
Keranjai indai imbuk kedidi.
Enda busung jerana bela,
Tubuh lempung kaki bekenji,
Berindik di semilu batu anggung,
Lengan kanan ngelanggar di dan tapang betenung.
Belakang ngalih ngilang
Tap kelambi baju burung,
Pala tata lala minyak balung,
Ngeli nanyi ngetup puting punjung beliung,
Lengan kiba tanggam bentuk kelingkang selung,
Lengan kanan ngayun selanjau ijau manuk sabung,
Baru nyawa tau nyapa ngangau manjong,
Ngangau ka orang di bungkung keranji ngandung
Kerumbung burung tiung pulai hari.
Oh ha! Oh ha!
Nama ka ngakak munyi tajai,
Ngakak di dan perawan benang?
Nama ti nidit munyi landai,
Nidit dalam lubang?
Nama ti meletup munyi bedil?
Nama ti bedarup munyi bandir?
Nama ti ngensong munyi sengayan?
Nama ti engkebap munyi sempidan?
Nama ti merauk munyi kijang?
Nama ti nganggau munyi orang?
Oh… ya meh!
Tu deh Tuai Rumah Eddie,
Laban iya ngaga pedara piring lima,
Keduran piring lapan,
Ngayan piring, ngayan adding,
Piring lebat, piring ketupat,
Piring asi, piring ai,
Piring penganan, piring santan.
Laban kami tu ngalu ka Dato Alfred Jabu,
Nya nganjung pemansang ka kami ditu!
Sapa ti dikangau? Sapa ti ditesau?
Sapa dipadah, sapa ditesah?
Sapa dipulung, sapa dipanjung ka kitai deh?
Oh! Sapa ti ngambi ngabang, ngambi masang?
Ngambi nandai, ngambi makai?
Ngambi ngempa, ngambi ninja?
Ngambi nindung, ngambi ngipung?
Oh, nadai nemu! Uji Nain bekain buri,
Jawai bejalai munyi penerbai indu manyi,
Bunsu Asi lemi linti liut lumpang.
Anyam Nain bekain tating,
Jawai bejalai munyi penerbai indu naning,
Bunsu Piring betakating atas kelingkang!
“Oh, aku enda jingan, aku,
Enda jingan,” ku Kembung Kuyu.
Jampat nyaut sereta dilah jampat nyebut.
Oh, sapa ngambi ngabang, ngambi masang, Ngambi nandai, ngambi makai, deh?
Uji ngangau ka orang puchuk tapang puguk,
Betunjan di batang gerunggang mabuk,
Taruh puchuk pisang dugau,
Lebak tinggang kupak jagung lingkau,
Emperan tinggang kedian api kelasau,
Tanah madang kubah, dudi ditebang
Dulu bekerunja di sebelah menua,
Bungkung engkeranji ngandung
Dudi beranak dulu nyabak ada betekela,
Orang munggu madang seru,
Dudi matak dulu belilak nyadi sana,
Emperan madang ruan dudi diban
Dulu bekechanggak nyadi kenchala;
Menua Junti belaki enda kala laun,
Menua Singgok enda lisuh ngibun taun,
Belaki ka Bujang Ngindang Lengain Ulup Batu Lichin.
“Nuan ngambi ngabang, ngambi masang,
Ngambi nandai, ngambi makai,
Ngambi ngempa, ngambi ninja,
Ngambi nindung, ngambi ngipung.
Oh ha! Oh ha!
Laban nuan udah buya umpan,
Burik chapuk, burik manuk,
Buya asi burit periuk!”
“Oh! Aku sigi ka!
Sigi ka ngambi ngabang, ngambi masang!
Ngambi nandai, ngambi makai!
Ngambi ninja, ngambi ngempa!”
Oh ha! Oh ha!
“Oh, kini aku ngambi ngabang, ngambi masang,
Ngambi nandai, ngambi makai?”
Oh! Enda ibuh diambi, dikangau, ditesau dek!
Laban ngangau ka petara aki, petara ini,
Petara apai, petara indai,
Orang kelia, orang menya,
Orang ti sepa, orang ti jaga,
Ti lama tumpat, lama ruat,
Lama midang, lama tumbang!
Ni nuan Semaun dulu mabun nyadi ambun belayar midang
Berauh dulu nyepuh nyadi wuk empeliau arang;
Dek Mengga dulu laya nadi baya betanchum rang;
Dek Megi dulu rimpi nadi keri pumpun temiang;
Raja Tanyu runtuh tanju belaya ka indu peransang tunang;
Liu dulu pambu nadi iku belau lengang
Sida Entalai, sida Garai, sda Munan, sida Tawan,
Sida Imang, sida Balang, Sida Ngumbang, sida Melintang,
Sida Minggat, sida Rentap, sda Impin, sida Britin,
Sida Nyambong, sida Bukung?
Nya bai ngabang, bai masang,
Bai nandai, bai makai!
Enti sida ngabang,
Anang betubuh murus, betubuh antuh!
Mai ubat serangkap genap,
Batu mula temu!
Taring teruba iching!
Mai jimat mit amat,
Mesai sayap indu gerinang,
Besai kaki indu kebari,
Mesai tepan batu bulan,
Mesai gam gigi gumbang!
Ngasoh tanduk lenuk-lenuk,
Tumbuh di keruntuk pala rusa,
Beperiga mayuh pampang;
Batu akar ngekar enda beurat,
Bunsu taring uting babi emperingat,
Serekat jengkal Antu Kamba.
Nya nyadi ubat padi, ubat puli,
Nyadi jempuli batu asi, batu ai,
Batu gumbang, batu pasang!

 

Oh ha! Oh ha!
Sapa ti agi dikangau, agi ditesau?
Agi dipadah, agi ditelah?
Oh! Orang di ili empai diambi,
Orang di ulu empai nemu.
Nya Bujang Abang Sempandai,
Sempetuh ngambuh ngulai pinggai berangau
Ngangau ka orang di belambang madang tapang,
Tingkuh ka dulang nyepuh lempuang tungkul ati.
Ngangau ka orang di munggu madang pulu
Besatup jengku enggau sepit api,
Menua Bujang Abang Sempandai,
Sempetuh ngambuh mulai,
Bebini ka Emperaja Biak,
Endu Kerimpak Batu Cheling,
Seripah Imah Tanah Mirah
Pemugar Kaki Sumpin Pending.
Oh! Sapa ti agi diambi ngabang, diambi masang?
Diambi makai? Diambi nandai?
Diambi ngempa? Diambi ninja?
Oh! Orang di ulu empai nemu!
Orang di ili empai diambi!
Ngambi orang di Gelung Batu Nakung
Nyingit Nyingong baka bangkung chundai kemudi.
Orang Nuyan nyangking di batang baka seraung tuchung tanggi.
Orang di lembang samak bungkung,
Lepak-lepak baka chapak pinggai begeri.
Orang di Nuyan nyangking di batang,
Kelayang lang pulai hari.
Ni Buyau, indai Ngelai,
Tuai di Meligai Pungga Pungkang?
Nuan ngabang, nuan masang!
Nuan ngempa, nuan ninja!
“Oh! Aku sigi ngabang, sigi masang!
Sigi nandai, sigi makai!”
Oh ha! Oh ha!
Oh! Sapa agi diambi deh?
Orang di ulu empai nemu!
Orang di tengah empai dipadah!
Orang di ili empai diambi!
Ngangau ka orang Panggau Libau Lendat dibiau gerempung isang;
Orang di Merawa Lama munyi ti berimba bebong nebang.
Sida Keling Gerasi Nading Bujang Berani Kempang.
Sida Laja aka Dara Lantan Sekumbang, Merabong Kajang,
Sida Keling Aji Berani Mati, tau serang.
Nya alai sida Lulong, Indai Mendong,
Sida Kumang, Indai Abang,
Awak ka sida iya meda enggau nela,
Awak ka nyukung enggau mandong.
Oh! Sapa ti agi diambi, deh?
Agi! Sida Bujang Sempulang Gana, Jangkang Kirai Raja Sua!
Orang di tinting ringgit chiping,
Baka perenching panas pagi.
Di tatai ringgit bungai baka kerekai tugong padi.
Menua Sukung Durong Lamba Jinggau,
Selantang anak Pulang Gana.
Oh ha! Oh ha!
Ngangau ka orang di Nanga Marabenda,
Betumpu enggau Nanga Rending Dagang.
Kau Endau bepanggal dulang,
Menua Bujang Jangkang Kirai,
Seraja Sua Bujang Sepulang Gana,
Bebini ka Endun Serentum Tanah Tumbuh regah-regah puak menua.
Dayang Semelang Tanggi Buluh,
Sitor-sitor, ngelayang di danggor dandang uma.
Nya alai, nuan ngabang, nuan masang,
Nuan nandai, nuan makai!
Nuan ngempa, nuan ninja!
“Aku sigi ngabang, sigi masang, sigi ngempa, sigi ninja!”
Oh ha! Oh ha!

 

Nyadi nuan ngabang, anang ngabang tubuh murus!
Anang ngabang tubuh mutus!
Mai ubat serangkap genap,
Mai batu mula temu,
Taring semula iching,
Mai ubat padi, ubat jempuli,
Pengembai, jempulai,
Batu ai, batu asi,
Batu gumbang, batu pasang,
Awak ka kena kami ngulih ka utai,
Ngulih ka duit, ngulih ka ringgit,
Ngulih ka tawak, ngulih ka dumbak,
Ngulih bebendai, ngulih nyemparai,
Ngulih ka wang, ngulih ka barang,
Ulih jejunuk, jejukuk,
Sesulun, sesungkun,
Ulih mudah, ulih gerah,
Gerai nyamai nadai ngawa,
Chelap, embap, gayu guru,
Gerai nyamai.
Awak ka antu nadai ngachau,
Nadai ngerau kami.
Teguh batu, teguh nyawa.

http://tusunterabai.wordpress.com/2011/05/13/pengaya-jaku-iban-2/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s