Temenggong Simpi Pala

Sumping Seduai Naga Pindah ari Batang Ai

Meda menua nyau mansang kudi, bebunoh ka diri sabansa baka nya, alai Sumping mai Temenggong Medana “Simpi Pala” pindah ngagai menua baru ke nyamai agi diuan. Temenggong Medana “Simpi Pala” enggai enggau mindah laban iya enggai ninggal ka Petara iya ba Bukit Tunggal ari ili Nanga Kaong.

Ninga Temenggong Medana “Simpi Pala” enggai enggau mindah, dia Naga enggau menyadi iya Sumping, Maoh, Api enggau Murap lalu mai anembiak sida pindah ka Kanyau ari sepiak menoa Indonesia. Di Kanyau, sida diau enda lama ba endor ka dikumbai Emperan Kawat lalu mindah ari nya ngagai siti endor ka dikumbai Kerangan Labu. Ditu sida agi dititih ka sida Apai Ramba ari Kumpang enggau Kayau.

Meda sida lalu enda likun pendiau, Naga lalu mai pindah baru. Sakalitu sida melunggang ka Katibas dalam menoa pegai Sarawak lalu diau ba endor ka dikumbai Jekelan. Nyadi Sumping parai tuai di Genting Tilan Bukit Chundong antara Katibas enggau Jekelan. Leboh ka diau ditu, Naga ngasoh anak iya Unggat seduai Gerinang “Nitik” nyadi ka tuai.

Tusut Naga:
Asal tusut Naga tu ari Sera Bungkok ke nurun ka sida Tamoh (f), Ranchak & Judi (f).
Tamoh (f) x Jamal = Usiek x Simpo (f) = Ulas (f) x Pantau = Meringai x Randai (f) = Tamoh (f) x Ningkan = Serian (f) x Jantau = Demong x Dabah (f) = Naga, Sumping, Maoh, Api, Murap. Naga x Jentia (f) = Penghulu Unggat, Penghulu Gerinang “Nitik” x Lintau = Penghulu Gunggang “Matahari”, Penghulu Keling x Lenjai (f) = Rando (f) x Laang = Penghulu Gerinang x Teresa (f) = Penghulu Jimbun, Penghulu Kumbong, Wong, Bulan (f), Raymond, Raong, Bunsu, Timah (f)

Ari nya sida pindah baru ngagai endor ka dikumbai Emperan. Di Emperan sida di serang olih Bansa Kantu begulai enggau Dayak Embaloh. Munsoh tu datai ari Kanyau enggau Ulu Ketunggau pati Batang Kepuas. Ngelari ka diri ari penusah tu, sida pindah baru ngagai endor ka dikumbai Batu Gong lalu berumah di Tekalit.

Nyau kelama Sumping seduai Naga udah pindah, nya baru Temenggong Medana “Simpi Pala” mai bala iya pindah ka Seriang. Datai iya din, iya lalu bebunoh ngelaban bansa Tawang, bansa Salimbau enggau bansa Kantu. Nyadi laban munsoh tu alah magang laban iya, nya alai Danau Majang diempu Iban datai ka diatu. Tanda antara bagi danau diempu Iban, bisi ditanam ka perintah Belanda Tiang Tembang siti ka agi bediri dia datai ka kamaia ari tu.

Tusut Temenggong Koh:
Temenggong Medana “Simpi Pala” x Jeburie = Temenggong Demang “Buah Raya” = Temenggong Runggah x Empana = Temenggong Jemat, Ba’ x Bejau = Garong (f) x Jubang = Temenggong Koh x Menti = Sagura(f), Kenneth Kanyan, Iba (f)

Ba’ mai bala iya pindah baru lalu diau di Batang Kanyau ba endor ka benama Pulau Ensulit. Uchu iya Temenggong Koh ada ditu. Ari nya iya pindah ka Katibas lalu barumah di Pengkalan Ridan begulai enggau anak petunggal iya Balang seduai Unjop. Leboh Unjop ngaga pengachau ngelaban Perintah kategal menyadi iya Balang di ukum bunuh ulih Tuan Resident di Pulau Selalau ari ulu pasar Sibu, Ba seduai Jubang pindah baru pulai ngagai menua lama di Kalimantan Barat. Udah penyarut nya abis, seduai pindah ka Katibas baru lalu diau enda jauh ari Pasar Song ka diatu. Sida ka pindah ka Batang Rajang sekali tu endang dudi ari sida Gerinang “Nitik” seduai Unggat. Enda lama udah nya Jubang parai leboh ka nitih ka kayau Gerinang “Nitik” ngelaban Bansa Lisom enggau Bansa Pieng di Batang Paron.

Udah parai apai iya Jubang, Temenggong Koh lalu pindah baru ari Katibas lalu masuk ngagai Baleh. Di menua baru tu iya di asoh perintah jadi Penghulu nambah ka Penghulu Kanyan, Penghulu Keling enggau Penghulu Matahari di Batang Baleh. Anak iya Kenneth Kanyan lalu nampong pengawa apai iya nyadi ka tuai ngadu ka pemansang anembiak redak rakyat di menua nya.

Balang diukum bunoh ba Selalau di Sibau

Dalam Taun 1868, leboh Penghulu Gerinang “Nitik” seduai menyadi iya Penghulu Unggat jadi tuai menoa, dia seduai bisi undur ka Nanga Ngemah betemu enggau Tuan Resident J.B. Cruishank ke bisi nemuai kia ka maia nya. Leboh Tuan Resident nanya ka berita, Penghulu Unggat lalu nyaut madah semua menoa likun magang semina iya irau ati ka siko tuai Iban ka benama Balang ke baru pulai ngayau ngalah ka Bansa Lusum. Penghulu Unggat madah ka Tuan Resident, Balang enggau Ringgau bisi dua kali mai seduai menyadi iya munuh Tuan Resident. Iya mega madah ka Balang leboh ka begawai besai tu ila deka munoh babi belang siko. Gawai tu dikena iya nanda ka diri mujur ngayau ngalah ka Bansa Lusum.

Ninga rita Penghulu Unggat munyi nya, Tuan Resident J.B. Cruishank enda lantang ati. Iya lalu madah ka ngagai Penghulu Gerinang seduai Penghulu Unggat iya empu deka ngabang ngagai gawai besai Balang.

Ari siti Tuan Resident J.B. Cruishank lalu mudik ngagai rumah Balang. Datai di pendai, iya lalu ngangau ka Balang ngasoh iya nurun ke pendai ngambi iya niki ka rumah. Balang tekenyit bendar laban iya nadai ngambi Tuan Resident ngabang. Leboh Balang nurun ngambi Tuan Resident ka dalam perau, dia Tuan Resident lalu ngasoh bala iya nangkap Balang. Sida lalu nyau naban ka Balang ka Sibu. Enda lama udah bekau nya, Balang pan diukum bunoh di Pulau Selalau olih Tuan Resident kategal petenah Penghulu Unggat ka madah ka Balang bisi mekat mai munoh Tuan Resident.

Tusut Balang:
Temenggong Medana “Simpi Pala” x Jeburie = Temenggong Demang “Buah Raya” = Temenggong Runggah x Empana = Ba’, Temenggong Jemat x Cherengga (f) = Pateh Mandoh x Meliah = Pok (f) x Bujang Kemping Padi (Menyadi Keling Panggau Libau ke mati lulus) = Unjop, Balang x Rinda (f) = Penghulu Ngelambong x Laing = Charrang (f) x Sumping = Belayong, Joss (di Engkabang, Lepong Kain, Katibas, Song)

Source: http://gnmawar.wordpress.com/jerita-lama/jerita-penyarut-batang-ai/#comment-46721

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s